Similar sites like hakikatadalethafiza.org

hakikatadalethafiza.org

anasayfa
anasayfa

Categories: BusinessSites similar to hakikatadalethafiza.org - Top 44 hakikatadalethafiza.org alternatives

failibelli.org

failibelli.org failibelli.org failibelli.org                      
faili belli
faili belli


Semrush Rank: 7,478,578 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

tihv.org.tr

tihv.org.tr tihv.org.tr tihv.org.tr                      
tihv - türkiye insan hakları vakfı
tihv’in temel hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının son verildiği ve böylece tihv gibi kurumlara ihtiyacın kalmayacağı bir dünyaya ulaşmaktır.


Semrush Rank: 4,769,754 Facebook ♡: 1,180 Website Worth: $ 7,800
 Is it similar?   Yes      No

ihd.org.tr

ihd.org.tr ihd.org.tr ihd.org.tr                      
insan hakları derneği
insan hakları derneği


Semrush Rank: 3,105,915 Facebook ♡: 1,444 Website Worth: $ 10,500
 Is it similar?   Yes      No

democraticprogress.org

democraticprogress.org democraticprogress.org democraticprogress.org                      
democratic progress institute
non-governmental organisation seeking to promote peace and democracy building through strengthened public dialogue and engagement. main focus turkey and syria.


Semrush Rank: 6,330,589 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

hrantdink.org

hrantdink.org hrantdink.org hrantdink.org                      
anasayfa - hrant dink vakfı
hrant dink vakfı


Facebook ♡: 426 Website Worth: $ 10,500
 Is it similar?   Yes      No

ihop.org.tr

ihop.org.tr ihop.org.tr ihop.org.tr                      
ihop | insan hakları ortak platformu
ä°hop - insan haklari ortak platformu / human rights joint platform


Facebook ♡: 12 Website Worth: $ 13,400
 Is it similar?   Yes      No

avsa.org.tr

avsa.org.tr avsa.org.tr avsa.org.tr                      
avsa || ankara barosu
avsa || ankara barosu


Semrush Rank: 15,460,523 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 300
 Is it similar?   Yes      No

mezopotamyaajansi22.com

mezopotamyaajansi22.com mezopotamyaajansi22.com                      
mezopotamya ajansı
mezopotamya ajansı


Moz DA: 19 Moz Rank: 1.6 Semrush Rank: 55,024,990 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 4,800
 Is it similar?   Yes      No

diyarbakirbarosu.org.tr

diyarbakirbarosu.org.tr diyarbakirbarosu.org.tr diyarbakirbarosu.org.tr                      
diyarbakır barosu
diyarbakır barosu


Facebook ♡: 36 Website Worth: $ 12,200
 Is it similar?   Yes      No

raporlar.org

raporlar.org raporlar.org raporlar.org                      
raporlar.org
insan hakları raporları veritabanı


Semrush Rank: 20,474,382 Facebook ♡: 32 Website Worth: $ 300
 Is it similar?   Yes      No

ceidizleme.org

ceidizleme.org ceidizleme.org ceidizleme.org                      
ceid
türkiye’de katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi: toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi projesi


Semrush Rank: 7,085,521 Facebook ♡: 15 Website Worth: $ 400
 Is it similar?   Yes      No

sivilsayfalar.org

sivilsayfalar.org sivilsayfalar.org sivilsayfalar.org                      
sivil sayfalar
sivil sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer stk’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz.


Semrush Rank: 2,299,801 Website Worth: $ 3,400
 Is it similar?   Yes      No

saltonline.org

saltonline.org saltonline.org saltonline.org                      
salt | salt
salt görsel ve maddi kültürde kritik konuları değerlendirir, deneysel düşünceye ve araştırmaya yönelik yenilikçi programlar geliştirir. öğrenmeye ve tartışmaya açık bir ortam sağlamayı amaçlar.


Facebook ♡: 65 Website Worth: $ 15,600
 Is it similar?   Yes      No

platform24.org

platform24.org platform24.org platform24.org                      
bağımsız gazetecilik platformu
bağımsız gazetecilik platformu


Semrush Rank: 5,200,053 Website Worth: $ 1,100
 Is it similar?   Yes      No

dusun-think.net

dusun-think.net dusun-think.net dusun-think.net                      
düşünce suçlarına karşı girişim
düşünce suçu?!na karşı girişim - düşünce suçu?!na karşı girişim


Semrush Rank: 9,342,746 Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 800
 Is it similar?   Yes      No

civicspace.eu

civicspace.eu civicspace.eu civicspace.eu                      
sivil alan
sivil alan


Semrush Rank: 9,270,691 Website Worth: $ 200
 Is it similar?   Yes      No

tohav.org

tohav.org tohav.org tohav.org                      
toplum ve hukuk araştırmaları vakfı
toplum ve hukuk araştirmalari vakfi tohav, hükümet dışı, bağımsız, tarafsız bir sivil toplum örgütüdür


Website Worth: $ 2,100
 Is it similar?   Yes      No

sivildusun.net

sivildusun.net sivildusun.net sivildusun.net                      
sivil düşün – avrupa birliği sivil düşün programı proje ofisi
ab türkiye delegasyonu’nun hayata geçirdiği avrupa birliği sivil düşün programı, sivil toplum örgütü ve aktivistlerin hak temelli çalışmalarını destekliyor.


Moz DA: 30 Moz Rank: 3.4 Semrush Rank: 7,026,752 Facebook ♡: 1,606 Website Worth: $ 3,000
 Is it similar?   Yes      No

yakayder.com

yakayder.com yakayder.com yakayder.com                      
yakayder
yakayder


Semrush Rank: 10,204,912 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

tihvakademi.org

tihvakademi.org tihvakademi.org tihvakademi.org                      
tihv akademi
tihv akademi


Semrush Rank: 10,725,379 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

tesev.org.tr

tesev.org.tr tesev.org.tr tesev.org.tr                      
tesev
en son yayınlar tümünü gör en son etkinlikler tümünü gör


Facebook ♡: 35 Website Worth: $ 17,800
 Is it similar?   Yes      No

karakutu.org.tr

karakutu.org.tr karakutu.org.tr karakutu.org.tr                      
karakutu derneği | ana sayfa
gençlerin tarihsel adaletsizlikleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek insan hakları ve demokratik değerler konusunda duyarlılık kazanmasını hedefler.


Facebook ♡: 641 Website Worth: $ 800
 Is it similar?   Yes      No

ihddiyarbakir.org

ihddiyarbakir.org ihddiyarbakir.org ihddiyarbakir.org                      
anasayfa
ihd ilkeleri insan hakları derneği ilkesel olarak, 1. hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur. 2. devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür. 3. insan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktadır. 4. irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder 5. her koşulda ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır. 6. her yerde ve her koşulda, kime yapılırsa yapılsın işkenceye karşı çıkar. 7. herkes için, her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunur. 8. her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır; barış hakkını savunur. 9. ifade özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız olarak savunur. 10. düşünce ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür. koşulsuz ve sınırsız bir şekilde savunur. vicdani ret hakkını tanır ve savunur. 11. Örgütlenme özgürlüğünü savunur. 12. ezilen birey, cins, sınıf, halkın/ulusun hakları için mücadele eder. zulme ve baskıya karşı direnme hakkını savunur. 13. ulusların kendi kaderini tayin etme hakkını savunur. 14. insancıl hukuku savunur. her zaman ve her yerde soykırıma karşı çıkar. 15. kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur. 16. herkesin anadilinde eğitim ve öğretim görme hakkı ile anadilde kamu hizmeti verme ve alma hakkını savunur.


Semrush Rank: 16,913,573 Facebook ♡: 112 Website Worth: $ 100
 Is it similar?   Yes      No

expressioninterrupted.com

expressioninterrupted.com expressioninterrupted.com expressioninterrupted.com                      
expression interrupted
expression interrupted


Semrush Rank: 2,658,267 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

zanenstitu.org

zanenstitu.org zanenstitu.org zanenstitu.org                      
zan
zan


Semrush Rank: 9,747,007 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

hafizakaydi.org

hafizakaydi.org hafizakaydi.org hafizakaydi.org                      
hafıza kaydı
hafıza kaydı; toplumsal bellek, geçmişle hesaplaşma, toplumsal diyalog konusunda adım atmak isteyen insanlar tarafından başlatılan bir "hiçkimse" girişimi.


Semrush Rank: 12,118,293 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

stgm.org.tr

stgm.org.tr stgm.org.tr stgm.org.tr                      
stgm | sivil toplum geliştirme merkezi
stgm, 2004'ten bu yana sivil toplum için eğitim, hibe, uzmanlık, mevzuat destekleri sunarken aynı zamanda stö'lerin görünürlüğünü arttırmaya çalışıyor.


Facebook ♡: 4 Website Worth: $ 14,800
 Is it similar?   Yes      No

mlsaturkey.com

mlsaturkey.com mlsaturkey.com mlsaturkey.com                      
medya ve hukuk çalışmaları derneği | anasayfa
medya ve hukuk çalışmaları derneği (mlsa) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.


Semrush Rank: 4,299,867 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

amnesty.org.tr

amnesty.org.tr amnesty.org.tr amnesty.org.tr                      
uluslararası af örgütü - türkiye
uluslararası af örgütü - türkiye


Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

sessizkalma.org

sessizkalma.org sessizkalma.org sessizkalma.org                      
sessiz kalma
türkiye’de risk altında çalışmalarını sürdüren insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı yargılama ve soruşturmaları, insan hakları kurumlarının uğradığı baskıları görünür kılmayı, alana ilişkin güncel bilginin yaygınlaştırılmasını amaçlar.


Semrush Rank: 8,970,331 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

yuksekovahaber.com.tr

yuksekovahaber.com.tr yuksekovahaber.com.tr yuksekovahaber.com.tr                      
yüksekova haber portalı - hakkari, yüksekova, şemdinli, çukurca, derecik
yüksekova'da yayın yapan haber sitesi; güncel şehir haberlerini, makaleleri ve şehrin genel tanıtımını sunuyor. hakkari, yüksekova haber sitesinden güncel gündem haberlerini takip edebilirsiniz. yüksekova haber portalı.


Moz DA: 33 Moz Rank: 3.1 Semrush Rank: 1,275,975 Facebook ♡: 13 Website Worth: $ 8,000
 Is it similar?   Yes      No

gazetefersude.net

gazetefersude.net gazetefersude.net gazetefersude.net                      
just a moment...


Semrush Rank: 11,068,828 Website Worth: $ 900
 Is it similar?   Yes      No

demos.org.tr

demos.org.tr demos.org.tr demos.org.tr                      
demos araştırma derneği
görselin yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz.    


Semrush Rank: 29,863,701 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

arasyayincilik.com

arasyayincilik.com arasyayincilik.com arasyayincilik.com                      
- aras yayıncılık
aras yayıncılık 1993 yılında istanbul’da kuruldu. kısa zamanda “ermenice edebiyata açılan pencere” olarak nitelenmesine yol açan bir yayın...


Facebook ♡: 47 Website Worth: $ 8,600
 Is it similar?   Yes      No

ateshukuk.com

ateshukuk.com ateshukuk.com ateshukuk.com                      
ateş hukuk
ateş hukuk bürosu


Semrush Rank: 10,905,436 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

dtso.org.tr

dtso.org.tr dtso.org.tr dtso.org.tr                      
diyarbakır ticaret ve sanayi odası – ortadoğuya açılan kapı
diyarbakır ticaret ve sanayi odası


Facebook ♡: 0 Website Worth: $ 9,300
 Is it similar?   Yes      No

agos.com.tr

agos.com.tr agos.com.tr agos.com.tr                      
anasayfa | agos
demokratikleşme, azınlık hakları, geçmişle yüzleşme, türkiye’deki çoğulculuğun korunması ve geliştirilmesi konularını merkeze alan politik haftalık gazete.


Facebook ♡: 588 Website Worth: $ 47,600
 Is it similar?   Yes      No

veliogluerbay.av.tr

veliogluerbay.av.tr veliogluerbay.av.tr veliogluerbay.av.tr                      
velioğlu erbay avukatlık bürosu
istanbul kartal adliyesi yanında bulunan hukukçular towers'da faaliyet gösteren velioğlu erbay avukatlık bürosu, türkiye'de iş ve yatırım yapan yabancı yatırımcılar ile yerli müvekkillere hukukun her alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan bir avukatlık bürosudur.


Semrush Rank: 12,757,393 Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

ozgurpolitika.com

ozgurpolitika.com ozgurpolitika.com ozgurpolitika.com                      
yeni özgür politika
avrupa'da çok dilli haber ve politik an*liz yazılarıları sunan gazete.


Website Worth: $ 2,100
 Is it similar?   Yes      No

nevesalom.org

nevesalom.org nevesalom.org nevesalom.org                      
neve şalom sefarad sinagogları vakfı
neve şalom vakfına ait neve şalom sinagogu yahudi toplumu'nun istanbul'daki en büyük ibadethanesidir.


Facebook ♡: 2 Website Worth: $ 7,700
 Is it similar?   Yes      No

hyd.org.tr

hyd.org.tr hyd.org.tr hyd.org.tr                      
anasayfa - yurttaşlık derneği
helsinki yurttaslar dernegi resmi web sitesi


Facebook ♡: 25 Website Worth: $ 13,000
 Is it similar?   Yes      No

esithaklar.org

esithaklar.org esithaklar.org esithaklar.org                      
eşit haklar için izleme derneği – izleme, savunuculuk, destek
eşit haklar için izleme derneği - izleme, savunuculuk, destek


Semrush Rank: 16,031,327 Facebook ♡: 697 Website Worth: $ 1,800
 Is it similar?   Yes      No

anayasader.org

anayasader.org anayasader.org anayasader.org                      
anayasader – anayasa-der
anayasader - anayasa-der


Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

muglabarosu.org.tr

muglabarosu.org.tr muglabarosu.org.tr muglabarosu.org.tr                      
Muğla Barosu
Muğla Barosu avukatları, adliyeler, hukuk linkleri ve hukukla ilgili herşey


Facebook ♡: 206 Website Worth: $ 9,000
 Is it similar?   Yes      No


Suggest Site to this list (hakikatadalethafiza.org)
    Please only suggest if the website is similar. We do check suggested websites carefully and only approve if it's completely similar.
We'll never share your email with anyone else. You'll get a confirmation email.
What is sitelike.org?

sitelike.org is a free tool to search and find Similar Websites, alternatives or related to the given site.
It helps you to find similar sites based on keyword overlap and shared audience.
"Similar sites like" first finds the best and top keywords for all websites and rank them.

Some random sites