Similar sites like sskcelakovice.cz

sskcelakovice.cz

sportovně střelecký klub čelákovice střelnice lidová obranná střelba ssk
střelnice ssk čelákovice střílení los lidová obranná střelba


Semrush Rank: 51,641,072 Est. Website Worth: $ 0


Sites similar to sskcelakovice.cz - Top 2 sskcelakovice.cz alternatives

nehvizdy.cz

nehvizdy.cz nehvizdy.cz nehvizdy.cz                      
městys nehvizdy
oficiální stránky městysu nehvizdy


Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No

celakovice.cz

celakovice.cz celakovice.cz celakovice.cz                      
Město Čelákovice
Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil proti úhradě nutných nákladů a nálezného.Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.Nelze-li poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat.Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.Nepřihlásí-li se nikdo o věc do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.Agenda Ztrát a nálezů nálezůV případě města Čelákovice je k přebírání, ztrát a nálezů příslušná Městská policie Čelákovice.Evidencí, vydáváním a likvidací ztrát a nálezů je pověřen odbor správy majetku a investic, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1. Pověřenou osobou, u které se mohou o své věci osobně nebo telefonicky hlásit všichni majitelé ztracených věcí je Renáta Štěpánková, e: [email protected], t: 326 929 153.Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně, po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu.


Website Worth: $ 0
 Is it similar?   Yes      No


Suggest Site to this list (sskcelakovice.cz)
    Please only suggest if the website is similar. We do check suggested websites carefully and only approve if it's completely similar.
We'll never share your email with anyone else. You'll get a confirmation email.
Check out some other websites

fs19.lt

fs19.lt fs19.lt fs19.lt  
FS19 mods / Farming Simulator 19
Download FS19 mods for free. More than 6000 mods in one place. Farming Simulator 19 mods, news, gaming tips. In FS19.LT you will find high-quality mods without registration.

Moz DA: 26 Moz Rank: 5.1 Semrush Rank: 80,778 Website Worth: $ 32,500
lasvegasnightclubs.com

lasvegasnightclubs.com lasvegasnightclubs.com lasvegasnightclubs.com  
Las Vegas Nightclubs - Free Guest List & Table Reservations
FREE guest lists & table reservations for Las Vegas nightclubs & pool parties. Top rated guides, and VIP host contacts at the best clubs in Vegas.

Moz DA: 26 Moz Rank: 2.9 Semrush Rank: 44,376 Website Worth: $ 7,500
ttmlifestyle.com

ttmlifestyle.com ttmlifestyle.com ttmlifestyle.com  
TTM LIFESTYLE
TTM Lifestyle is a community of dream chasers motivated by achieving the Things That Matter in their lives. WE SHIP WORLDWIDE

Moz DA: 27 Moz Rank: 2.6 Semrush Rank: 87,207 Website Worth: $ 2,800
oroscopodioggiedomani.it

oroscopodioggiedomani.it oroscopodioggiedomani.it oroscopodioggiedomani.it  
OROSCOPO DI OGGI E DOMANI - Il miglior sito di astrologia, oroscopi giornaliero, settimanale, mensile, annuale online gratis
OROSCOPO DI OGGI E DOMANI - Il miglior sito di astrologia e oroscopi del giorno, di domani, della settimana, del mese, annuale online gratis

Moz DA: 26 Moz Rank: 3.7 Semrush Rank: 18,740 Website Worth: $ 9,900
ioutdoorpursuit.com

ioutdoorpursuit.com ioutdoorpursuit.com ioutdoorpursuit.com  
Homepage - IOutdoorPursuit - Hunting, Shooting Gear Reviews & Guides
Hunting, Shooting Gear Reviews & Guides

Moz DA: 27 Moz Rank: 3 Semrush Rank: 57,312 Website Worth: $ 1,000
kwikkaronline.com

kwikkaronline.com kwikkaronline.com kwikkaronline.com  
Kwik Kar | Oil Change | Automotive Maintenance & Repair Centers
Kwik Kar offers fast Oil Change and Scheduled Maintenance services. In addition to Automotive Repair. We are your neighborhood dealership alternative.

Moz DA: 31 Moz Rank: 3.5 Semrush Rank: 49,945 Website Worth: $ 6,200
wordsinasentence.com

wordsinasentence.com wordsinasentence.com wordsinasentence.com  
WORDS IN A SENTENCE
WORDS IN A SENTENCE

Moz DA: 28 Moz Rank: 4.3 Semrush Rank: 8,845 Website Worth: $ 53,900
dubiaroaches.com

dubiaroaches.com dubiaroaches.com dubiaroaches.com  
Dubia Roaches (Tropical Spotted Roach) » DubiaRoaches.com
Your premier retailer for Dubia Roaches (Tropical Spotted Roach) and other Live Insects for Reptiles, Amphibians, Birds, Chickens and Fish.

Moz DA: 28 Moz Rank: 3.5 Semrush Rank: 39,495 Website Worth: $ 9,200
tamil.examsdaily.in

tamil.examsdaily.in tamil.examsdaily.in tamil.examsdaily.in  


Moz DA: 28 Moz Rank: 3.2 Semrush Rank: 98,473 Website Worth: $ 100
canyoufreezethis.com

canyoufreezethis.com canyoufreezethis.com canyoufreezethis.com  
Home - Can You Freeze This?
There are literally thousands of products available on the market. Sometimes it’s difficult to remember whether one of them can be frozen, or not. Sometimes

Moz DA: 27 Moz Rank: 2.7 Semrush Rank: 84,172 Website Worth: $ 1,700


What is sitelike.org?

sitelike.org is a free tool to search and find Similar Websites, alternatives or related to the given site.
It helps you to find similar sites based on keyword overlap and shared audience.
"Similar sites like" first finds the best and top keywords for all websites and rank them.

0

Some random sites